Tăng trưởng kinh tế thế giới: Các ước báo chỏi nhau

Trong thời gian tới - trừ trường hợp tình hình nợ xấu của Hy Lạp xấu đi- mọi con mắt trên thị trường đều quay về Fed.