Xu hướng giá cà phê tuần 26 (22-26/06/2015)

Trên sàn robusta ICE London, các con mắt tập trung vào giá tháng 7-2015 nhưng thật ra phải tính toán trên tháng 9-2015. 1