Làm sao giữ rừng trong cơn “bão giá” cà phê?

Đó là câu hỏi và cũng là nỗi lo của những ai quan tâm đến việc bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng. Những người sống ở Lâm Đồng - vùng đất Nam Tây Nguyên này - từ lâu đã “quen” với hiện tượng: Khi cà phê được giá thì đất rừng bị phá nhiều hơn. 1