(11-06-2015) Thị trường khó lường được lượng robusta ít hay nhiều?

[Nguyễn Quang Bình] Dù nhiều người báo tồn kho tại Việt Nam lớn, dự báo sản lượng loại cà phê của Brazil nhỏ cộng với các khẳng định thời tiết thất thường của nhiều người đã làm thị trường phải lúng túng không biết đâu là thật đâu là giả. Nên, giá lừng khừng thiếu thái độ dứt khoát. 4