Giá cà phê tuần tới sẽ ra sao? (Tuần 3-2017  từ 16-21/1/2017)

Cả tuần hai sàn cà phê có giá đóng cửa tăng. ICO nói gì về sản lượng thế giới? Ức đoán của các cơ quan nghiên cứu và kinh doanh cà phê Brazil 2017/18 đáng tin không? Các công ty FDI tại VN đang chở cà phê sang sàn LDN rất nhiều...