sản xuất cà phê chồn - Trang 2 trên 3Trang 2

VN đã có cà phê chồn? Kỳ 3: Cây cà phê với các vùng thuộc địa Châu Á

Nếu Châu Âu là nơi đầu tiên phát triển cà phê trở thành một thức uống rộng rãi thì Châu Á mới là nơi đầu tiên trồng những cây cà phê ngoài bản địa. Chính các thương nhân Hà Lan đã buôn hạt cà phê từ đế quốc Thổ về Châu Âu và cũng chính thực dân Hà Lan đẫ đưa cây cà phê đi trồng trên các thuộc địa của mình ở xứ Đông Ấn. 5

VN đã có cà phê chồn? Kỳ 3: Cây cà phê với các vùng thuộc địa Châu Á

57