Indonesia: Xuất khẩu cà phê 4-2015 tăng 100% so cùng kỳ

Xuất khẩu cà phê chủ yếu từ vùng Sumatra của Indonesia trong tháng 4-2015 tăng 100% so với cùng kỳ năm ngoái.