Thách thức của ngành điều với vị trí số 1 thế giới

Hạn chế tối đa việc xuất khẩu điều nguyên liệu, giữ lại điều thô trong nước để chế biến, là xu hướng chung của các nước sản xuất điều trên thế giới hiện nay. 2