sản lượng cà phê robusta

Xuất khẩu cà phê: Bao giờ ở thế chủ động?

Mặc dù là nước đứng thứ hai thế giới về sản lượng nhưng xuất khẩu càphê của Việt Nam chưa bao giờ ở thế chủ động. Nóng - lạnh bất thường của thị trường càphê thế giới, trong đó có sự thao túng của giới đầu cơ luôn gây nên những hệ lụy nặng nề mà người trồng càphê là đối tượng bị thiệt hại nặng nhất. Để giải quyết vấn đề này, ngành càphê cần nhìn lại tất cả các khâu. 3

52