ICO: Sản lượng cà phê vụ tới Brazil lớn kỷ lục? (ngày 19/02/2016)

Về mặt sản lượng, cơ quan chức năng thuộc chính phủ Brazil là Conab đã công bố dự báo đầu tiên về sản lượng cà phê Brazil niên vụ 2016/17, bắt đầu từ tháng Tư hàng năm.