(18-12-2015) Giá kỳ hạn cà phê giảm nhẹ so với nhiều loại hàng hóa khác

Theo dõi thị trường kỹ thấy được rằng giá robusta đang nổ lực ghìm để khỏi theo đà rớt của arabica.