USDA đưa ra dự báo sản lượng cà phê Việt Nam vụ 2013/2014

Theo Bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), diện tích trồng cà phê tăng 8% trong năm 2012 đạt mức 616.000 ha so với 571.000 năm 2011.