(28-06-2017) Dấu chỉ Brazil được mùa cà phê 2015-16?

Đồng Real Brazil (BRL) mất giá so với đồng đô la Mỹ: Đây là yếu tố đáng ngại nhất