(22-12-2015) Giá cà phê giảm một ngày không liên quan đến cung-cầu

Giá hàng hóa nói chung, giá cà phê nói riêng bị giá dầu thô yếu kéo theo. 1