(19-8-2016) Cà phê: sản lượng và xuất khẩu toàn cầu giảm – ICO

Tổ chức Cà phê Thế giới (ICO) cuối tuần trước ước lượng lại rằng sản lượng niên vụ 2015/16 không lớn như đã nói mà giảm mạnh do cây cà phê tại Mexico bị bệnh thối lá ảnh hưởng đến sản lượng cà phê nước này. ICO cho rằng sản lượng cà phê toàn cầu […]