Nghịch lý cây điều: Xuất khẩu tăng, diện tích giảm

Có một nghịch lý, trong khi những ngành khác luôn phải lo toan đầu ra sản phẩm, thì ngành điều không chỉ mua hết mà còn nhập khẩu thêm nguyên liệu để chế biến, nhưng diện tích điều mỗi năm đều giảm mạnh. 1