“Sàn giao dịch cà phê vắng khách vẫn phải làm”

Đó là ý kiến của ông Đoàn Triệu Nhạn - Chủ tịch Hiệp hội cà phê ca cao VN về dự án xây dựng sàn giao dịch cà phê tại Đăk Lăk. Ông Nhạn cho biết, về lâu dài VN sẽ mở thêm một số sàn giao dịch tại những trung tâm buôn bán lớn.