Tồn kho cà phê arabica trên sàn ICE gần thấp nhất 11 năm

Nguồn cung eo hẹp đẩy giá cà phê arabica giao dịch tại sàn ICE năm nay tiến sát mức giá trung bình năm cao nhất trong lịch sử. 1