Giá cà phê sẽ ra sao trong tuần tới (từ 27-31/07/2015)

Phải chăng các nước xuất khẩu cà phê phải bắt đầu "sống chung với lũ"? Xem lại các yếu tố ảnh hưởng giá cà phê tuần qua, từ tiền tệ đến cấu trúc thị trường để thấy tuần tới giá sẽ ra sao. 13