Cà phê Đak Nông nguy cơ mất mùa do rụng quả hàng loạt

Từ đầu tháng 7 đến nay, tại các huyện trọng điểm cà phê của tỉnh Đác Nông như Đak Mil, Đak Song, Đak R’lấp, Krông Nô… xuất hiện tình trạng bất thường, vườn cà phê đang xanh tốt nhưng quả rụng hàng loạt. 18