Đak Lak: Quá nhiều thách thức trong việc lập lại trật tự kinh doanh lâm sản

Trong một thời gian dài, các cơ sở khai thác, chế biến lâm sản trên địa bàn tỉnh phát triển khá “nóng” nhưng lại thiếu sự quản lý của chính quyền cơ sở và cơ quan chuyên môn