Thành lập Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột

Mục đích họat động của Hiệp hội là bảo vệ quyền lợi của hội viên trong các quan hệ về quản lý việc cấp quyền và sử dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột. 3