Cà phê chỉ chỏ

Cách nhau chừng vài chục mét, chỉ cần một tiếng gọi: “Năm” và ra tín hiệu – sờ tóc trên đầu, chân đá vào khoảng không một cái; vậy là chị Năm mang sang ly cà phê đá. Lúc khác, “Năm”, tay sờ vú, chân đá; vài phút sau chị mang đến cà phê sữa đá