Xuất khẩu cà phê của Ấn Độ giảm 21%

Xuất khẩu cà phê của Ân Độ trong 6 tháng đầu năm nay đạt 104.013 tấn, giảm 21% so với cùng kỳ năm trước, do sản lượng giảm.