Chăm sóc cây cà phê như thế nào cho đúng?

Tôi là một nông dân ở huyện Đak R’Lấp-Đak Nông, vừa qua có trồng được một ít cà phê, vì không có kinh nghiệm gì cả cho nên cây cà phê không được như ý lắm 35