(4-1-2017) Vì sao đóng cửa giá kỳ hạn robusta giảm, nhưng arabica tăng?

Lịch sử đã lặp lại với phiên giao dịch đầu năm 2017. Nếu như ngày đầu năm 2015 và 2016 giá kỳ hạn London rớt mạnh, thì hôm qua không khác gì. Chỉ một điều hôm qua giá đi và rớt rất bình tĩnh chứ không điên cuồng như các năm trước. Đóng cửa phiên […]