Hỗ trợ kỹ thuật cho Trung tâm giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột

Dự án hỗ trợ kỹ thuật trị giá 836.000 euro cho Trung tâm giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột để kết nối liên thông với các sàn giao dịch quốc tế. 1