phân tích

Tìm hiểu kiểu kinh doanh cà phê theo bản tin thời tiết

Cứ hàng năm khi đến gần với mùa đông của Brazil, thì thị trường bắt đầu lo lắng, bàn luận, nhận định giá cà phê mà hầu hết đều liên quan đến tình hình thời tiết. Với tất cả sự thận trọng cũng như tính trách nhiệm khi dịch, hay trình bày tình hình trong giai đoạn này, chúng tôi khuyên người đọc cần phải hết sức thận trọng đưa ra khi quyết định của mình, bản tin chỉ nên xem như một trong những dữ liệu để phân tích và dùng để tránh rủi ro hơn là để đầu cơ.

Tìm hiểu kiểu kinh doanh cà phê theo bản tin thời tiết

55