Thị trường phân bón: Một kịch bản ổn định ở mức thấp

Trong tuần từ 16-22/08, giá các loại phân bón tại Trung Quốc diễn biến theo một đồ thị mang nhiều kịch tính phức tạp.