Đắk Nông: Cà phê bị hư hại nặng nề sau khi bón phân NPK con cóc

Sau khi bón phân được ít ngày, một số diện tích cà phê của nông dân xã Đắk Sin (Đắk R'lấp) bỗng nhiên bị khô héo, thối rễ, hư hại nặng nề. 2