Cà phê Tây Nguyên: Điệp khúc “trồng – chặt”

Thời gian qua, Tây Nguyên luôn phải gồng mình chống hạn. Hàng nghìn hộ dân thiếu nước sinh hoạt, hàng chục nghìn ha cây trồng khô hạn có nguy cơ mất trắng.