(05-08-2015) Giá cà phê cần tăng nữa mới vững chân

Trong mấy ngày qua, giá trên sàn cà phê, đặc biệt giá arabica được xem là khá nhất so với các mặt hàng khác, nhưng vẫn chưa thấm vào đâu để thay đổi bức tranh tương đối không mấy sáng của hai thị trường này.