Bình ổn thị trường cà phê: Đâu là giải pháp?

Trước tình hình thị trường cà phê biến động, phóng viên Báo Công Thương đã phỏng vấn ông Đỗ Hà Nam, Phó chủ tịch Hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam 4