Nông dân Lâm Đồng hợp tác sản xuất cà phê bền vững

Công ty Thái Hòa đã ký kết hợp tác sản xuất cà phê bền vững theo các tiêu chuẩn UTZ và 4C với 4.500 hộ nông dân trồng cà phê ở huyện Lâm Hà, Lâm Đồng. Đây là những tiêu chuẩn sản xuất cà phê được công nhận trên toàn cầu. 9