Thị trường cà phê: Nhìn theo đường ngắn đường dài

NGHIÊN CỨU CHUYÊN SÂU: Cái đáng suy nghĩ của người tham gia trên cả hai thị trường kỳ hạn ở New York cho arabica và London cho robusta là trong mấy phút tăng mạnh ấy, lượng hợp đồng giao dịch rất ít, người trên sàn muốn bán cũng không kịp lúc tăng cực điểm. Nhưng khi giá hết căng chùng xuống, lạ rằng sức bán vẫn không nhiều. 14