Ra mắt tổng đài cung cấp giá cà phê hằng ngày

Thời gian vừa qua do hệ thống cổng thông tin báo giá cà phê qua tin nhắn gặp sự cố, sau một thời gian nâng cấp Y5cafe xin được kính thông báo từ ngày 15/06/2010 sẽ đưa hệ thống GIACAPHE gửi 8288 vào sử dụng. 8