Phải chăng thị trường đang đi vào vùng ổn định?

Thị trường cà phê London đã có một phiên giao dịch tăng điểm mạnh nhất kể từ đầu năm 2010 đến nay, và chỉ trong vòng mấy ngày từ 08/03/2010 đến nay thị trường đã tăng 142$/tấn. 4