Câu chuyện cà phê – hồi 3: Người trong cuộc nói gì?

Thưa bà con, lẽ ra HỒNG VĂN tôi kết thúc “Câu chuyện cà phê” ở hồi 3 với tên gọi: Xuất khẩu cà phê và “nhuận bút”, tuy nhiên, thể theo yêu cầu của nhiều người là không nên kết thúc, mà mỗi hồi là một câu chuyện nhỏ trong ngành cà phê, từ nông dân, cơ quan quản lý, khuyến nông cà phê cho tới xuất khẩu cà phê nhân, thị trường cà phê hòa tan… 22