Vị đắng của nền nông nghiệp phụ thuộc

Dù là nước nông nghiệp, nhưng mỗi năm VN phải tốn hàng tỉ USD để nhập khẩu hạt giống, phân bón, thức ăn chăn nuôi, vắc xin phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm... Việc quá phụ thuộc vào nước ngoài đã và đang gây ra những hệ lụy lớn.