Cà phê Tây Nguyên: 3 giảm, 3 tăng

Tây Nguyên đang bước vào mùa thu hoạch cà phê rộ. Cữ này năm trước cả Tây Nguyên rộn rã thì năm nay người ta thu hái cà phê một cách “uể oải” bởi cái gì cũng tăng, duy chỉ có giá cà phê là giảm.