Xu hướng thị trường cà phê tuần 03-2016 (từ 18-23/01/2016)

Bài này sẽ đưa ra nhận định về giao dịch hàng thực trong tuần, bình luận về ước báo sản lượng cà phê mới nhất và các điểm kỹ thuật quan trọng.