Intimex đứng đầu về xuất khẩu cà phê năm 2010

Với kim ngạch xuất khẩu 166 triệu USD, Intimex chiếm 9,4% thị phần xuất khẩu cà phê Việt Nam năm 2010.