Thu hái quả xanh, bán non cà phê : Vấn nạn đến bao giờ ?

Tây Nguyên sắp bước vào mùa thu hoạch cà phê mới, nhưng vấn nạn thu hái cà phê quả xanh và bán non của bà con lại tiếp tục…chẳng những làm họ thiệt đủ bề mà còn ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cà phê nhân xuất khẩu của nước ta. 5