Trung tâm máy phát điện Kỳ An tại khu vực Tây Nguyên

Mua bán, cho thuê, lắp đặt, bảo trì, sữa chữa các loại máy phát điện nhập khẩu mới 100% và máy đã qua sử dụng 6