Người trồng càphê bị “mất” khoảng 500 tỉ đồng

Đây là kết quả khảo sát của Hiệp hội Càphê – Cacao Việt Nam (Vicofa) tại các tỉnh trồng càphê ở Tây Nguyên.