Để xuất khẩu hàng nông sản tương xứng với tiềm năng

Theo Bộ Công thương: Trong 8 tháng năm 2009, tổng kim ngạch xuất khẩu (XK) nông, thủy sản đã đạt trên 8,25 tỷ USD.