Thị trường cà phê 2016: Một năm nhìn lại

Đất trời đang buổi giao hoà. Năm cũ dần trôi, năm mới 2017 đang tới. Xin mời các bạn nhìn lại thị trường cà phê một năm đã qua. Giá kỳ hạn robusta London Biểu đồ 1: Diễn biến giá kỳ hạn robusta năm 2016 Giá kỳ hạn London càng về sau càng cao, lợi […]