Ai đã “làm giá” thị trường vàng?

Nhiều chuyên gia nhận định, bên cạnh lực đẩy của giá vàng thế giới thì yếu tố găm hàng, tâm lý người tiêu dùng khiến giá vàng trong nước tăng quá cao và nhanh.