Tin tức về "Kim nghạch" (Trang 3)

Xuất khẩu 691.000 tấn cà phê niên vụ 2002-2003

20/10/2003, 0 phản hồi

Niên vụ 2002-2003 theo dự báo của Hiệp hội Cà phê-ca cao VN, cả nước sẽ xuất khẩu trên 691.000 tấn, đạt kim ngạch hơn 428 triệu USD.