Kiến nghị có gói kích cầu thứ hai

Ngày 11-8, Hội đồng tư vấn tiền tệ quốc gia đã họp để nghe các thành viên góp ý một số chính sách về điều hành kinh tế vĩ mô trong thời gian qua, đề xuất các giải pháp tiếp tục giữ ổn định kinh tế vĩ mô thời kỳ sau suy giảm.